*** Przesłaniem VINTRIPS®, jest wprowadzenie swoich klientów w świat kultury wina.

*** VINTRIPS® nie jest biurem podrȯży, a jedynie strukturą internetową pełniącą rolę szkoleniową i doradczą. Realizacje programȯw mają charakter składkowy.
*** Każdy wyjazd jest szyty na miarę, indywidualnie projektowany i
przygotowywany.
*** Wine Tour to nie tylko wyjątkowa przygoda turystyczna, enologiczna i gastronomiczna. Wyjazdy te, są również niepowtarzalnym doświadczeniem poznania tak zwyczajów, jak i dziedzictwa kulturowego odwiedzanych regionów.


PRAKTYCZNE RADY FINANSOWEZastanawiając się nad organizacją swojego wyjazdu enoturystycznego, a w szczegȯlności jego sfinansowaniem, postaraj się rozważyć poniższe uwagi:

1. NAJTANIEJ samemu / samej. W takim wypadku konieczna jest znajomość środowiska i języka przede wszystkim (Francja=francuski, Italia= włoski, a nie angielski).

2. W MIARĘ TANIO z każdym Biurem Podrȯży. Masz prawo [w zasadzie] oczekiwać wȯwczas profesjonalizmu logistycznego (objazdȯwka, all inclusive, sztywny program, hotele itp), przy jednoczesnym braku profesjonalizmu dotyczącego ”kultury wina”.

3. NIECO DROŻEJ z Vintrips®/DookolaWina. Pełen profesjonalizm "winiarski" (mieszkanie i degustacje u zaprzyjaźnionych winiarzy, elastyczny program, wyżywienie i wina dobierane w funkcji oczekiwaǹ i możliwości portfela, każdy program ”szyty na miarę” itp.). W tej opcji najbardziej ekonomicznym wariantem jest wspȯlny wyjazd w małej grupie 4 – 6 osȯb. Szczegȯły: KLIKNIJ